SON XƏBƏRLƏR
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğana-MÜRACİƏT

Yazının dərc olunma Tarixi: 15/10/2020

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğana-MÜRACİƏT
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğana

Yüz yıl önce Türk düşmanlarının dönemin iki büyük Türk devleti, Osmanlı və Kaçar devletine karşı başlattıkları haçlı seferlerinin sonucu olarak Osmanlı devletini bölgesel konuların çözümünde bile yer alabilmeyecek kadar etkisiz, zaif bir devlete, Kaçar devletini ise şovenist Fars rejiminin esaretine bırakmayı başardılar. Bu yüz yıllar önce Türk milletine karşı başlatılan savaşın son aktif aşaması olmakla beraber, Dünya Türklerini parçalayarak onların sahip oldukları maddi zenginlikleri vahşice yağmalamak, kendilerini kul olarak sömürmek, milletin dilini, medeniyetini ve maneviyatını elinden alarak onu Türke, yani kendi özünden uzaklaştırmak süreci başlatıldı. Günümüzde de Türk milletinin önemli bir bölümü ve onların ana toprakları Türk düşmanlarının esaretinde olsa da, bir zamanlar Kıbrıs’ta Yunanların Türklere karşı yaptığı terröre son vermek maksadıyla Türk milletinin hafızasında ebediyen kazınacak, sevgiyle anılacak Bülent Ecevit’in Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı harekatla Kıbrıs Türklerine yardımı sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyeti, SSCB-nin dağılmasının ardından ise Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Uzbekistan, Kırgızstan cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması Türk milletinin tek çatı altında birleşerek Türk devleti oluşturması için uygun koşulları beraberinde getirmiştir.
Birleşik Türk devletinin kurulmasının başlıca koşulu ortak Türkçe yazı dilinin oluşturulması ve tüm Türk devletlerinde öğretimi ve propagandasının yapılmasıdır ki, bu en az 15-20 yıl gerektiren bir süreçtir. Birleşik Türk Devleti’nin kısa bir sürede gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir, lakin günümüzde Turan Devleti Anayasal Federasyonu veya Turan Federal Devleti’nin kurulmaması anlamına da gelmez. Zira Turan devletinin bu iki devlet yapısında ve en kısa zamanda kurulması, Türk milletinin gelecek kaderini belirleyecek esas etkendir. Türk ulusal varlığının sağlanması adına günümüzde her bir Türk Turan Konfederasyonu veya Turan Federasyonu’nun kurulması meselesini kendi varlığından daha üstün tutmalıdır, çünkü Turan devletinin varlığı bizim her birimizin evlatlarının Türk olarak varlığını sürdüreceği anlamına gelir. Peki Türk Federasyonu veya Türk Konfederayonu’nun acilen kurulmasını gerektiren nedir? Günümüzde Rusya, Ermenileri kullanarak işgal ettiği Azerbaycan topraklarının bir kısmını sadakaymış gibi geri vermek, Dağlık Karabağ, Kelbecer ve Laçin’ı ise Ermenilere bırakmakla beraber, barış gücü adıyla Azerbaycan’a silahlı birliklerini getirmek çabasındadır. Bu amaçla Azerbaycan’ın zor durumda olduğu bir dönemde mecburen dayatılan Madrid prensiplerini gündeme getirmektedir. Doğal olarak bu öneriyi reddeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, “Ermenistan silahlı birlikleri işgal ettiği Azerbaycan topraklarını kayıtsız şartsız terk etmelidir” yanıtını ise kuşkusuz ki tüm Azerbaycan Türkleri, tüm Türkler desteklemekte ve sonuna kadar da birlik olup destekleyecekler. Lakin mevcut durumda Rusya, İran (Fars şovenizmi) ve Ermenistan birliği karşısında Azerbaycan’ın bu sorunu tek başına çözebilmesi mümkün değil, başka ifadeyle bu halde Ermenistan “arkalı köpek” durumundadır. Rusya’nın Kazakistan’a karşı toprak iddialarında bulunması da Rusya’nın Türk devletlerini yeniden işgal etme planlarından vazgeçmediğini göstermektedir. Aynı zamanda sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyasının kaderini belirleyecek önemli meselelerden olan Karadeniz ve Akdeniz’deki karbohidrojen yatakları yüzünden Türk düşmanlarının Türkiye’ye karşı birlik oluşturdukları bir dönemde Türkiye’nin tek başına tüm bu sorunların üstesinden geleceğini düşünmek gerçek dışıdır. Bu ve yakın gelecekte Türk milletinin karşısına çıkabilecek ulusal güvenlik sorunlarının önlenmesi için en doğru çözüm Anayasal Federasyon yapısında bir Turan Devleti ve tek merkezden, federasyon üyelerinin temsilcilerinin oluşturduğu Turan Silahlı Kuvvetleri’nin kurulmasıdır. Turan Devleti’nin kurulmasının önemi Türk devletlerinin ulusal güvenliğini sağlamakla bitmez. Bu aynı zamanda onların sosyo-ekonomik alanda gelişmesi için bir fırsat yaratmaktadır. Örneğin, bugün Kazakistan sahip olduğu zengin doğal kaynaklarına rağmen Çin’e 10 milyar doların üzerinde, Kırgızistan’ın 8 milyarın üzerinde dış borcu bulunmaktadır. Birleşik Türk Devleti’nin kurulması ise tüm Türk devletlerinin bu durumdan kurtulması ve bundan doğabilecek tehlikelerden korunmasını sağlayabilir.
Tüm bunlarla beraber ortak Türkçe yazı dilinin oluşturulması konusunda bir an önce gereğinin yapılması şarttır. Zira bu konu sadece Türk ulusal birliği için değil, aynı zamanda gelecekte birleşik Turan devletinin kurulması için belirleyici, temel meseledir. Günümüzde geçici olarak Türkiye Türkçesinin ortak dil olarak kabul edilmesi önerileri yapılmaktadır. Lakin Türkiye Türkçesi dahil, tüm Türk dillerinde yeterince Arapça, Farsça vb. dillerden geçen kelime mevcuttur. Türkün Türke yabancılaşmasını sağlamak amacıyla yapılmış bu katkılar önemli derecede başarılı olmuştur. Nitekim son yüz yılda, başka ifadeyle 20. y.y. 30’lu yıllarında Türkleri Azeri, Kazak, Özbek vb. ayırmakla, her biri için “yazı dili” üretilmiş, her birinin dilinde olan birçok öz Türkçe kelimeler kasten “yazı dilinden” çıkarılarak unutulmasını, yok olmasını sağlamak, onların geri kalmış bir millet olarak sunulması amacı güdülmüş ve kısmen de olsa bu çabalar sonuç vermiştir. Lakin “yazı dilinden” çıkarılmasına rağmen her bir Türk cumhuriyetinin folklörü, destanları, nihayetinde sözlü halk edebiyatından kaynaklı hafızalarda kalmış ve halk arasında kullanılar yeterince öz Türkçe kelime mevcuttur. Her bir Türk cumhuriyeti ve hala bağımsızlıklarını kazanmamış Türk halklarının dilinde kullanılan tüm kelimeleri bir araya getirerek ortak Türkçe yazı dili, yazı kuralları ve alfabe oluşturulursa Türkçe dünyanın en zengin iki dilinden biri olacaktır. Dilimizin bu kaide ile yabancı kelimelerden arınmasıyla her bir Türk toplumu kendini bu dilde görecek, sosyo-ekonomik gelişiminin tüm alanlarında meydana gelecek süreçlerin tüm hal ve durumlarını Türkçe ifade ederek yabancı kelimeler kullanmasına ihtiyaç duymayacaktır.
Dilcilik uzmanları arasında ortak Türkçe yazı dilinin oluşturulmasının olanaksız olduğunu öne sürenler de bulunmaktadır. Bu durumda bile iki zengin yazı dili oluşturmak mümkündür ve bu Turan Devleti’nin kurulmasına engel olamaz. Günümüzde dünyanın 40 ülkesinde iki, 11 ülkesinde 3, 2 ülkesinde dört, 1 ülkesinde beş resmi dili, Güney Afrika Cumhuriyyeti’nin 11, Bolivya’nın ise 37 resmi dili bulunuyor. Sözünü ettiğim çok dilli ülkelerdeki resmi diller bir birinden tamamen farklı dillerdir. Turan Devleti’nde iki anadilin kullanılmasının neresi sakıncalı veya mümkünsüzdür? Bu birliğe Hun ve Kıpçak Türklerinden oluşan Macaristan ve Babür Türklerinin Müslüman Hintlilerle beraber yaşamlarını sürdürdüğü Pakistan’ın da her hangi bir şekilde katılımı ile Türk soyluların tek millet, tek devlet çatısı altında bir araya gelmesini ve gelişimini sağlayacaktır.
Günümüzde acilen çözülmesi gereken konu ise Pakistan dahil tüm Türk devletlerinden oluşan ortak Turan Silahlı Kuvvetleri ve devamında da Turan Konfederasyonu’nun kurulmasıdır.
Türkiye Türk dünyasının en güçlü devleti olarak Turan ordusu, Turan konfederasyonunun kurulması, ortak Türkçe yazı dilinin oluşturulması meselelerinde öncülüğü kendi üzerine almalı ve bunu yapacak güce sahiptir.
Ben, alt kademe adli müşavir M. Azizhanlı ile Turan Devleti’nin hazırlık ve geçiş evresi, Turan Devleti’nin Anayasası’nın esas maddelerini içeren çalışmamızı yazıda adı geçen Türk devletlerinin cumhurbaşkanlarına, yasama organlarına, büyükelçiliklere sunduk, onların e-posta adreslerine gönderdik.
Biz, günümüz şartlarına uygun, sözü geçen devletlerin konfederasyonu ve bu konfederasyonun siyasi, askeri, ekonomik vb. boyutlarını kapsayan yapılarının yönetimi için gerekli olan anayasayı en kısa sürede hazırlayarak, bununla ilgili çalışmaları üstlenecek kuruma sunumunu yapabiliriz. Atasözümüz, “varını veren utanmamış” der. Önemli olan Türk devlet ileri gelenlerinin içtenlikle, tüm gücüyle bu süreci başlatmasıdır. Bu durumda tüm Türk aydınları, her bir Türk evladı onların bu süreci başarıyla tamamlaması için tüm varlığı ile destekleyecektir.
Şapur Gasımi,
politoloq
BaküFikrini bildir
TƏQVİM
«    Oktyabr 2020    »
BeÇaÇCaCŞB
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31